SJJN Privacy Statement

SJJN Privacy Statement

Stichting Jeevan Jyot Nederland (SJJN) verwerkt persoonsgegevens van haar donateurs. In dit Privacy Statement informeren wij hen over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden en hoe privacy-rechten kunnen worden uitgeoefend.

Stichting Jeevan Jyot Nederland (SJJN) gaat op zorgvuldige wijze met de persoonsgegevens van haar donateurs om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De SJJN is de verantwoordelijke in de zin van deze AVG. De SJJN stelt persoonsgegevens niet ter beschikking van derden. De SJJN maakt geen gebruik van de diensten van derden om persoonsgegevens te bewerken of te gebruiken. De persoonlijke gegevens van donateurs worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd opgeslagen.

Donateurs kunnen hun persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen. Met klachten of vragen, kunt u terecht bij het secretariaat van de SJJN, Dresselhuijsweg 22, 4105 DB in Culemborg, E. sjjn@hotmail.com , M. 06 – 1325 3115.

Stichting Jeevan Jyot Nederland (SJJN) verzamelt en slaat persoonsgegevens op voor duidelijke en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

– het voeren van de donateursadministratie;

– het sturen van een (elektronische) nieuwsbrief en projectinformatie;

– het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt Stichting Jeevan Jyot Nederland (SJJN) de persoonsgegevens van haar donateurs niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Stichting Jeevan Jyot Nederland (SJJN) verzamelt alleen deze persoonsgegevens van donateurs:

– NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);

– bankrekeningnummer (IBAN);

– emailadres (slechts met toestemming).

Stichting Jeevan Jyot Nederland (SJJN) verzamelt persoonsgegevens alleen direct bij haar donateurs en niet via derden.

Stichting Jeevan Jyot Nederland (SJJN) biedt een nieuwsbrief aan haar donateurs waarmee zij worden geïnformeerd over nieuws van de stichting en van de projectactiviteiten in Dhandhuka. Donateurs kunnen hun email-adres afgeven, zodat deze nieuwsbrief elektronisch kan worden verstuurd. Dit gebeurt alleen met toestemming van de donateur. Het donateursbestand wordt niet aan derden ter inzage overlegd noch ter beschikking gesteld.

Stichting Jeevan Jyot Nederland (SJJN) gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. De SJJN deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement. Persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op enige andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Slechts op het secretariaat en financiële administratie is een exemplaar van het donateursbestand aanwezig. De SJJN bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Culemborg, mei 2018