SJJN Wie zijn wij


Per 1 januari 2018 bestaat het SJJN Bestuur uit de volgende 6 leden:

Voorzitter en oprichter: Rogier Verschoor (1971) is getrouwd met Anne en vader van Milou, Raoul en Julian. Na een 43afstudeeronderzoek in 1994 in arme dorpjes bij Dhandhuka, India probeerde hij steun te verkrijgen bij bestaande organisaties voor het kinderhuis Jeevan Jyot. Dit liep op niets uit. Vervolgens richtte hij de SJJN op ter ondersteuning van Jeevan Jyot Dhandhuka. Als ontwikkelingseconoom heeft Rogier vervolgens gewerkt bij o.a. de VN, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Wageningen Universiteit en SNV. Rogier heeft jaren met vrouw en kinderen in de tropen gewoond en gewerkt, o.a. in Delhi van waaruit hij Dhandhuka vaak heeft bezocht, in Tanzania en Nicaragua (waar Milou en Raoul zijn geadopteerd). Sinds juli 2011 woont hij weer in Nederland. Hij werkt nu als private sector advisor bij Oxfam Novib. Ondanks alle reizen voor zijn werk, gaat Rogier met enige regelmaat op bezoek bij zijn vrienden in Dhandhuka. Ignace en enkele Jeevan Jyot leerkrachten hebben Rogier en z’n gezin ook al kunnen bezoeken in Culemborg.

Penningmeester: Martina Teichert (1962) heeft drie zoons, Olaf, Erik en Christoph. Door de Foto Martina Teichertfamilie Verschoor zijn zij zo’n 25 jaar geleden in contact gekomen met Jeevan Jyot. Ze vonden het een geweldig initiatief en zijn meteen sponsor geworden. Sinds die tijd heeft Martina regelmatig email-contact gehad met Ignace. Toen hij op gegeven moment in Nederland op bezoek kwam, hebben ze kennis gemaakt. Zo is door de jaren heen een hechte vriendschap ontstaan. In 2011 is Martina met haar 3 zonen op bezoek geweest in Dhandhuka bij Jeevan Jyot. Dat was een onvergetelijke reis, vooral door de warme en gastvrije ontvangst aldaar. Na dat bezoek werd Martina gevraagd om meer betrokken te zijn bij SJJN en toe te treden tot het bestuur te nemen. Ze voelde zich vereerd en wil graag op deze manier iets bijdragen aan het onderhoud en voortbestaan van deze stichting. Martina is apotheker en epidemioloog. Zij werkt bij de koepel van apothekers in Den Haag en ook een paar dagen in de week aan de universiteit als onderzoeker en bij de opleiding van apothekers.

Secretaris: Gideon Bolt (1971) heeft een zoon (Benjamin) en een dochter (Floortje). Hij is werkzaam als universitair docent Stadsgeografie aan de universiteit Utrecht. Hij geeft colleges over onder andere ongelijkheid, diversiteit en stedelijk beleid in Westerse landen en heeft leiding gegeven aan een groot Europees onderzoeksproject naar de gevolgen van diversiteit voor sociale cohesie, sociale stijging en ondernemerschap (https://www.urbandivercities.eu/). Via Rogier Verschoor is hij in aanraking gekomen met Jeevan Jyot. Wat hem vooral aanspreekt is dat we via Stichting Jeevan Jyot een grote groep kinderen die in een arme regio opgroeien, perspectief geven op een betere toekomst. Als universitair docent is het al een mooie taak om jongeren kennis en vaardigheden bij te brengen. Maar nog mooier is het om iets te kunnen betekenen voor kinderen die in een veel minder kansrijke omgeving opgroeien.

Bestuurslid: Jannie Witziers is moeder van Max en Emma, bijna 20 jaar getrouwd met Jerry en sinds voor die tijd donateur van Jeevan Jyot! Ze is anesthesie-verpleegkundige en werkt in verschillende ziekenhuizen. Ze houdt van praktische oplossingen en is daarom ook al jaren enthousiast over de SJJN. Het is mooi dat we de school vanuit Nederlandkunnen ondersteunen, zodat mensen daar een goedlopende school kunnen onderhouden en zo veel kansarme kinderen opleiden tot een toekomst met uitzicht. In februari 2018 is ze op bezoek geweest in Dhandhuka, India en heeft daar met de verpleegkundigen gekeken naar verbeteringen voor de polikliniek.

Bestuurslid: Somaye Dehban is de oprichtster van Your Funding Network en van Lattice Consultancy. Ze heeft een brede achtergrond in toegepaste wiskunde, computer- maar ook sociale wetenschappen. De positie en emancipatie van vrouwen is voor haar persoonlijk een belangrijk thema. Ze is sterk in het analyseren van situaties om dan vervolgens met heel innovatieve en vooruitstrevende oplossingen te komen. Haar brede achtergrond en grootse netwerk geeft Somaye de benodigde kwaliteiten voor projectformulering en all-round fondsenwerving. Ze is gedreven om initiatieven te versterken die werken aan mensenrechten, (basis)onderwijs en gender gelijkheid. Somaye’s levensmotto is “Delen is macht”. Op dit moment, werkt Somaye bij NGOs, universiteiten en andere organisaties aan strategie-ontwikkeling en fondsenwerving.

Bestuurslid: John Zevenbergen (1971) is getrouwd met Amke en zij hebben twee zonen (Niels en Jorik). In 1995 is John een half jaar in India geweest voor zijn afstudeeronderzoek naar implementatie van het lager onderwijsbeleid door de Indiase overheid. Na zijn studie bestuurskunde heeft hij gewerkt bij het Ministerie van Financiën, Ministerie van Binnenlan
dse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor onderzoeks- en adviesbureau ECORYS. Daar voerde hij veel projecten uit in Oost-Europa en in ontwikkelingslanden. Sinds 2010 werkt hij bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In 2007 is hij op bezoek geweest in Dhandhuka. Dit heeft veel indruk gemaakt en het contact met de staf van Jeevan Jyot verdiept. robert john en ignace bij dorpelingen op bezoekHet is bijzonder hoe je op zo’n grote afstand heel concreet iets kan betekenen voor kinderen die zoveel minder hebben dan wij in Nederland.

 

 

 

Het SJJN Bestuur wordt ondersteund door een tweekoppige kascommissie:

De kascommissie heeft als taak het jaarlijks uitvoeren van een externe controle op de financiële administratie, de naleving van intern beleid en de naleving van de Nederlandse wetgeving. De commissie rapporteert hier jaarlijks over aan het bestuur en adviseert ten aanzien van gewenste aanpassingen indien nodig. Dieuwertje Verschoor en Margreeth van den Dool waren vanaf het begin direct betrokken bij de stichting en hebben er 20 jaar lang actief aan bijgedragen. Zij vormen nu de tweekoppige kascommissie.