SJJN Hoe doen wij dat

Doelstelling van de Stichting:

Financieel en moreel ondersteuning verlenen aan school en kinderhuis Jeevan Jyot te Dhandhuka, India.

In oktober van dit jaar heeft het bestuur unaniem besloten om de stichting per 15 november 2023 te ontbinden vanwege een geslaagde missie en dus overbodigheid van de stichting!

SJJN Beleid:31

  1. Stichting Jeevan Jyot Nederland (SJJN) werft fondsen met een financieel adoptieplan, waarbij donateurs in Nederland een maandelijkse bijdrage doen aan SJJN overeenkomstig de maandelijkse kosten van een leerling voor voeding, onderdak, kleding en onderwijs op de basisschool van Jeevan Jyot. Alle bijdragen die donateurs geven aan SJJN, komen ten goede aan de gehele school en kinderhuis. Een directe individuele band tussen donateur in Nederland en leerling op Jeevan Jyot wordt niet gestimuleerd.
  2. Stichting Jeevan Jyot Nederland wil ondersteuning verlenen aan de school en het kinderhuis Jeevan Jyot, waarbij financiële afhankelijkheid wordt vermeden. Vanuit de inkomsten uit het kinderadoptieprogramma financiert de SJJN een bescheiden percentage ( < 10%) van de algemene kosten van school en kinderhuis.
  3. Wat betreft het onderwijs op Jeevan Jyot, volgt de SJJN geheel het inhoudelijk beleid van Jeevan Jyot in Dhandhuka.
  4. Wat betreft het kinderhuis Jeevan Jyot en opnamebeleid van kinderen, volgt SJJN geheel het inhoudelijk beleid van Jeevan Jyot in Dhandhuka.
  5. De SJJN stelt zich ten doel om eens per 3 jaar een bestuurslid in staat te stellen om een reis te maken naar Jeevan Jyot in Dhandhuka. Hiertoe worden additionele middelen geworven om bij te dragen in reiskosten van het betreffende bestuurslid.
  6. De stichting hecht er sterk aan dat van elke gedoneerde euro minimaal 96 cent ten goede komt aan levensonderhoud en scholing voor Jeevan Jyot kinderen.
  7. De SJJN hecht aan goede zichtbaarheid door middel van een toegankelijke website met een transparant beeld van de activiteiten van bestuur en stichting.
  8. De SJJN hecht aan goede communicatie tussen donateurs, bestuur en Jeevan Jyot staf door middel van een jaarlijkse nieuwsbrief, email en andere vormen.
  9. Het bestuur tracht de jaarlijkse gemiddelde inkomsten op peil te houden. Voor zich terugtrekkende donateurs worden vervangende donateurs gezocht.
  10. Het bestuur werft additionele fondsen voor specifieke doelen op school, polikliniek en kinderhuis Jeevan Jyot. Deze fondsen worden geworven door middel van acties op scholen, kerken, giften van particulieren en andere publieke groepen. Er worden ook namens Jeevan Jyot projectvoorstellen ingediend bij externe financiers.

3020


Voor ons specifieke beleid, zie het SJJN Beleidsplan 2019-21 .