SJJN en jij..

India: de regio Dhandhuka

In het westen van India, in Gujarat, ligt een achtergebleven, vergeten gebied: Dhandhuka. De landbouw in dit gebied levert nauwelijks iets op doordat de grond zout is. De armoede is groot en de overheid stopt geen geld in Dhandhuka’s toekomst. Er is een gebrek aan scholen, gezondheidszorg en drinkwater. Toch zijn er ook lichtpunten, zoals onderwijs op Jeevan Jyot: de sleutel voor een betere toekomst voor kinderen van Dhandhuka!

14

Jeevan Jyot: een school die kinderen weer toekomst geeft

In 1976 heeft de christelijke gemeenschap in Gujarat de school en hostel Jeevan Jyot opgericht. Jeevan Jyot betekent ‘levenslicht’. Tegenwoordig zitten er bijna 800 kinderen op de school. Veel leerlingen komen uit omliggende dorpen en wonen ook op Jeevan Jyot omdat er geen dagelijks vervoer is of omdat de ouders tijdelijk ergens anders op zoek zijn naar werk. Deze kinderen hebben geluk: naast onderwijs krijgen ze goede voeding en zorg. Ze hoeven niet te werken zoals thuis, maar hebben tijd om samen te spelen.

Stichting Jeevan Jyot Nederland

In 1995 is de Stichting Jeevan Jyot Nederland (SJJN) opgericht met het doel een bijdrage te leveren aan de activiteiten op Jeevan Jyot in India. De Stichting doet dit via een financieel adoptieplan. Voor 6,50 euro per maand adopteert u een kind financieel. Deze bijdragen worden gebruikt voor de hele school en alle kinderen. Het geld wordt onder meer besteed aan onderwijsmateriaal, voeding en kleding. Daarnaast worden er acties ondernomen om extra fondsen te werven voor Jeevan Jyot. De SJJN draait op vrijwilligers die direct contact onderhouden met de school. Zo zorgen we ervoor dat 97% van de totale giften ook daadwerkelijk terecht komt bij de kinderen van Jeevan Jyot!

Wat kun jij doen?

Stuur een email, app of bel ons met onderstaande info:

0  Ik wil … kind(eren) steunen voor 6,50 euro per kind per maand

0  Ik wil een jaarlijkse / eenmalige bijdrage geven van …… euro

Bijdragen kunnen worden gestort op NL35 INGB 0007 235 687 t.n.v. SJJN te Culemborg.

Mailen kan naar sjjn@hotmail.com of bellen naar 06 – 1325 3115.

SJJN Privacy Statement 

Dhandhuka 28 01 2016 202