Nieuwsbrief 2011

Deze keer iets eerder dan u van ons gewend bent de nieuwsbrief van Stichting Jeevan Jyot Nederland. De reden hiervoor is dat Ignace uit India de eerste week van juni een bezoek brengt aan Nederland. Hij wil u als donateur graag bedanken en nog meer vertellen over Jeevan Jyot op vrijdagavond 4 juni in Rijnsburg. Iedereen is van harte welkom! De droogte in Dhandhuka is nog steeds een groot probleem en ook de kinderen van Jeevan Jyot ondervinden de gevolgen hiervan. Sinds kort is Mariëtte Haasbroek uit Rijnsburg het SJJN-bestuur komen versterken. Zij stelt zich in deze nieuwsbrief graag aan u voor. Verder een bericht over het ANBI-keurmerk dat aan SJJN is toegekend en tot slot een samenvatting van het jaarverslag over 2010.

 

Ignace komt naar Nederland!

Samen met Jeevan Jyot leraar Ghansham is Ignace op uitnodiging van mensen uit Spanje die dit project ook steunen begin mei aangekomen in Spanje. Het is voor hen heel speciaal om op deze manier de mensen te kunnen ontmoeten die de school en het kinderhuis in India zo’n warm hart toedragen en hen zo persoonlijk te kunnen bedanken.Voordat zij weer terug naar India gaan, wilden zij ook heel graag naar Nederland toekomen om ook de mensen die hier Jeevan Jyot steunen te ontmoeten en te bedanken. Ignace zal in de eerste week van juni waarschijnlijk de Emmaschool in Rijnsburg bezoeken, waarvan de kinderen en leraren al jaren trouw Jeevan Jyot steunen. Voor iedereen die Jeevan Jyot  ondersteunt en/of meer over dit project wil horen is er een (informele) avond georganiseerd op vrijdag 4 juni a.s. vanaf 19.30 uur tot circa 22.00 uur in de Immanuëlkerk, Kerkstraat 7 te Rijnsburg. Voor koffie, thee en wat lekkers wordt gezorgd. Op deze avond zal Ignace vertellen over zijn werk in India en hij ziet er erg naar uit om veel donateurs te ontmoeten. Wij hopen dat wij samen met u aan hen kunnen laten zien hoe zeer wij dit project waarderen en willen hen graag een warm welkom bieden. Komt u ook? U bent van harte uitgenodigd! Degenen die in Culemborg wonen en graag bij deze avond aanwezig zouden willen zijn, kunnen eventueel met Wim en Margreeth van den Dool meerijden: tel. 0345-512557.

Moeilijke tijden voor Jeevan Jyot

Wij hebben regelmatig e-mailcontact met Ignace om te horen hoe het in India gaat. Zoals u al eerder in de Kerstbrief heeft kunnen lezen, heeft de regio Dhandhuka slechts één regenperiode gehad. Extreme droogte en temperaturen van 46 graden Celcius maken het leven daar al maanden zeer zwaar. Het afgelopen jaar is erg slecht geweest voor boeren en daardoor moesten families van sommige kinderen van Jeevan Jyot ver weg trekken om een nieuw bestaan op te bouwen. Dit heeft veel impact gehad op de kinderen. Ook bij Jeevan Jyot zelf zorgt de droogte voor een zeer serieus probleem. Om de dag moet er water gekocht worden om aan alle behoefte te voldoen. Extra giften om aan deze kosten bij te dragen zullen zeer gewaardeerd worden! Ondertussen gaat het “gewone” schoolleven door en hebben de leerlingen half april hun eindtoets gedaan en hebben zij nu tot half juni zomervakantie. Hopelijk biedt het nieuwe schooljaar meer voorspoed voor de kinderen van Jeevan Jyot en hun families.

 

Versterking van het SJJN-bestuur door Mariëtte Haasbroek

In maart 2010 is Mariëtte Haasbroek uit Rijnsburg toegetreden tot het SJJN bestuur. Zij en haar man Bram hebben een zeer sterke band met Jeevan Jyot. In 2007 hebben zij naar aanleiding van hun 25-jarig huwelijk een groot bedrag overgemaakt voor het project in Ambli. In 2008 hebben zij een bezoek gebracht aan Jeevan Jyot, dat veel indruk op hen heeft gemaakt. Graag stelt zij zich aan u voor:

 

“Ik ben Mariëtte Haasbroek, getrouwd met Bram, en we hebben 2 zonen en een dochter. Ik heb geen betaalde baan, maar vermaak me uitstekend met verschillende vrijwillige baantjes wat ik ontzettend leuk vind. Mijn hobby’s zijn tuinieren, wandelen/joggen en creatief bezig zijn. Ik vind het heel fijn om deel te mogen nemen in het bestuur van Jeevan Jyot. Ik vind het een prachtig project in India, dat wij iets kunnen betekenen voor deze kinderen. Wij zijn er anderhalf jaar geleden geweest en dat heeft diepe indruk op ons gemaakt. Het lied 249 uit de opwekkingsbundel vind ik hier ook prachtig op aansluiten: Samen te strijden in woord en in werk. Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.”

 

 

 

[singlepic id=16 w=600 h=450 float=]

ANBI-keurmerk toegekend aan SJJN

Voor zowel de vaste donateurs als de donateurs die incidenteel giften aan SJJN overmaken is het goed om te weten dat in 2009 een aanvraag is ingediend bij de Belastingdienst om aangemerkt te worden als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Begin 2010 is dit met terugwerkende kracht vanaf 2008 toegekend aan de stichting. Met de aanmerking als ANBI zijn giften aan SJJN voor de belasting aftrekbaar.

 

 

Samenvatting Jaarverslag 2009

Al de activiteiten van de stichting SJJN zijn gericht op ondersteuning van de school en het kinderhuis Jeevan Jyot in Dhandhuka, India. Één van de belangrijkste taken van Jeevan Jyot is het toegankelijk maken van basis- en middelbaar onderwijs voor de armen in de Dhandhuka regio. In 2009 (schooljaar 2009/2010) gingen er 624 kinderen (410 jongens en 214 meisjes) naar school op Jeevan Jyot (36 meer dan in het jaar ervoor). De meerderheid van hen (232 jongens en 180 meisjes) komt uit verder gelegen dorpjes in de regio en verblijft in het kinderhuis bij de school. Ten opzichte van het vorige schooljaar is het aantal kinderen in de hostel met 57 kinderen toegenomen.

Er zijn geen dagelijkse busverbindingen en kinderen komen soms wel van 100 km; zij blijven het grootste deel van het jaar in het kinderhuis (hostel) waar ze niet alleen onderwijs krijgen, maar ook goede voeding, onderdak, kleding en de kans om kind te zijn. Dankzij speciale aandacht voor de positie van vouwen, zijn meisjes meer dan een derde van het totaal aantal leerlingen en stromen zij ook door naar hogere groepen, terwijl het aandeel van meisjes op overheidsscholen veel lager ligt. Kinderen worden gestimuleerd en waar mogelijk financieel gesteund om een beroepsopleiding te volgen: momenteel volgen 25 oud-leerlingen van Jeevan Jyot hoger onderwijs, waarvan er vijftien door Jeevan Jyot worden gesponsord.

Het belangrijkste middel van SJJN voor ondersteuning van Jeevan Jyot is het werven van donateurs in Nederland via een financieel adoptieplan. Een donateur kan één of meer kinderen financieel adopteren voor €6,- per kind per maand. Alhoewel de maandelijkse bijdrage is gebaseerd op de kosten voor levensonderhoud van één kind, wordt de bijdrage niet slechts aan dat ene financieel geadopteerde kind besteed, maar komen alle bijdragen samen ten goede aan de school en het hele kinderhuis. Dit om te voorkómen dat er ongelijkheid tussen kinderen kan ontstaan.

Op dit moment kunnen wij ons verheugen op 69 donateurs die in 2009 € 8.296,30 hebben ingebracht voor Jeevan Jyot. Daarnaast hebben wij van diverse particulieren en van kerkelijke instanties giften ontvangen voor een totaal bedrag van € 5.853,13. In 2009 heeft  SJJN een bedrag van € 13.129,- overgemaakt naar India. Door de eenvoudige bestuurlijke vorm en administratie betreffen de jaarlijkse uitgaven van de SJJN alleen operationele kosten van het secretariaat, kosten van de jaarlijkse nieuwsbrieven en verder de kosten van de directe overschrijvingen naar Dhandhuka. In totaal ging het in 2009 om een bedrag van

€ 256,-, wat neerkomt op slechts 1,9% van de totale uitgaven.

Op dit moment staat er nog een bedrag van € 8.351,- op de rekening van SJJN. Dit bedrag is bestemd voor het Ambli-project. Ambli is een dorp ongeveer 40 kilometer van Dhandhuka. Heel wat jongens en meisjes uit Ambli zitten nu op school bij Jeevan Jyot in Dhandhuka. Jeevan Jyot heeft een stuk land gekocht bij Ambli met het doel om in eerste instantie een hostel en daarna een school op te zetten voor onderwijs en vorming van de vele arme kinderen uit de omringende 15 dorpen. Voor de arme mensen zou het heel wat makkelijker worden als zij hun kinderen hiernaar toe zouden kunnen sturen dan naar Dhandhuka, dat veel verder ligt. Inmiddels is er een besef bij de ouders ontstaan dat goed onderwijs voor hun kinderen heel belangrijk is en kan Jeevan Jyot eigenlijk de vraag niet meer aan. Ambli zou dus een goede oplossing zijn, maar de overheid werkt behoorlijk tegen en vertraagt de hele vergunningsprocedure. Zodra dit project verder is gevorderd, kan dit bedrag aangewend worden voor nieuwe uitgaven binnen dit project.

Wij zijn alle donateurs en iedereen die SJJN heeft ondersteund erg dankbaar voor het vertrouwen dat zij in Jeevan Jyot hebben gesteld. Wij hopen en vertrouwen erop dat we ook in de komende jaren vanuit Nederland kunnen blijven bijdragen aan een betere toekomst voor de vele arme kinderen in Dhandhuka, India!

 

Mocht u de volledige tekst van het Jaarverslag 2009 willen ontvangen, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat op Pinksterbloem 82, 4102 KD te Culemborg, tel. 0345-512557 (Margreeth van den Dool) of mailen naar SJJN@hotmail.com.

Met vriendelijke groeten van het SJJN-bestuur: Margreeth van den Dool, Dieuwertje Verschoor, Mariëtte Haasbroek, Robert Boldewijn, Gideon Bolt, John Zevenbergen en Amke Zevenbergen. 

Hopelijk zien wij elkaar op vrijdagavond 4 juni in de Immanuelkerk te Rijnsburg vanaf 19.30 uur!

Wilt u voortaan liever uw nieuwsbrief per e-mail ontvangen? U kunt uw e-mailadres mailen naar: SJJN@hotmail.com