Nieuwsbrief 2010

N i e u w s b r i e f  S J J N  –  o k t o b e r  2 0 1 0

 

Bij deze nieuwsbrief van Stichting Jeevan Jyot Nederland ontvangt u een foto van het kind / de kinderen die met uw financiële bijdrage kunnen worden ondersteund. Hiermee proberen we u nog duidelijker te laten zien om welke kinderen het gaat. Verder vindt u bij deze nieuwsbrief een interview dat Ignace tijdens zijn bezoek aan Nederland heeft gegeven en een brief van Ignace aan de donateurs naar aanleiding van dit bezoek.

 

Bezoek van Ignace aan Nederland

In mei/juni van dit jaar heeft Ignace, die leiding geeft aan het kinderhuis in Jeevan Jyot, samen met  leraar Ghanshyam en Salvador Britto, een bezoek gebracht aan Spanje en Nederland. In Rijnsburg hebben zij de aanwezige sponsors en andere geïnteresseerden verteld over het leven en werken op Jeevan Jyot. Ook hebben zij foto’s meegebracht en een film laten zien. Verder is onder meer een bezoek gebracht aan de leerlingen van de Emmaschool in Rijnsburg, die Jeevan Jyot al lange tijd financieel ondersteunen. Ignace heeft tijdens zijn bezoek een interview gegeven aan ‘Licht’, het contactblad van de Gereformeerd Kerk in Rijnsburg. De inhoud van dit interview is bij deze nieuwsbrief gevoegd en is ook te lezen op de website van de kerk:

http://www.protestantsrijnsburg.nl/static-content/tekst-homepage/jeevan-jyot.

nieuwsbrief-img1

Het bezoek was erg geslaagd en Ignace heeft naar aanleiding van dit bezoek bijgaande brief gestuurd aan de donateurs (zie bijlage 2).

 

Foto’s van kinderen op Jeevan Jyot

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook een of meerdere foto’s van het kind / de kinderen op Jeevan Jyot die u financieel ondersteunt[1]. Voor elke zes euro per maand waarmee u ons steunt wordt een kind financieel ‘geadopteerd’.  Van dat bedrag kunnen we onderwijsmateriaal, onderdak, voedsel en kleding betalen voor één kind. Sommige mensen die ons al langere tijd steunen hebben in het verleden al een foto ontvangen, maar deze kinderen hebben inmiddels de leeftijd dat ze de school hebben verlaten.

 

Op de achterkant van elke foto staan een paar gegevens van de kinderen, namelijk de geboortedatum, in welke klas ze zitten (aangegeven met ‘Std’) en hun naam. De middelste van de drie namen is de voornaam van het kind. De eerste naam is de naam van de familie (bij ons zou dat de achternaam zijn) en de derde naam is de naam van de vader.

 

Overigens gaat uw bijdrage niet rechtstreeks naar de kinderen op de foto’s, maar worden ze gebruikt voor de hele school en alle kinderen. Toch willen we met het sturen van de foto’s een gezicht geven aan deze prachtige kinderen en wordt het nog duidelijker waar we dit allemaal voor doen.

Met vriendelijke groeten van het SJJN-bestuur: Margreeth van den Dool, Dieuwertje Verschoor, Mariëtte Haasbroek, Robert Boldewijn, Gideon Bolt, John en Amke Zevenbergen 

 

Wilt u voortaan liever uw nieuwsbrief per e-mail ontvangen? U kunt uw e-mailadres mailen naar: SJJN@hotmail.com

 

nieuwsbrief-img2nieuwsbrief-img3

Bijlage 1 – Interview Ignace met “Licht” d.d. 5 juni 2010

 

 

Kinderen een toekomst geven

Jeevan Jyot, een lichtpunt in Dhandhuka (India)

 

De armoede in Dhandhuka is groot. Voor kinderen is er nauwelijks toekomst in dit gebied en de overheid zorgt niet voor goed onderwijs. Gelukkig zijn er mensen zoals Ignace Canis. Hij trekt zich het lot aan van de allerarmsten en zorgt dat 700 kinderen uit arme gezinnen goed onderwijs krijgen.

Ignace heeft de leiding over het kinderhuis Jeevan Jyot in Dhandhuka in India. Veel Rijnsburgers steunen dit kinderhuis financieel en ook de zendingscommissie van de Gereformeerde kerk geeft jaarlijks een bijdrage. Ignace kwam in juni naar Nederland. Hij bezocht donateurs van Jeevan Jyot en sprak onder meer op een bijeenkomst in de Immanuëlkerk. De dag voor zijn terugkeer naar India, spraken we met hem.

 

Wat is het belangrijkste verschil tussen de kinderen die naar Jeevan Jyot kunnen en de kinderen die deze kans niet krijgen?

Kinderen in Dhandhuka groeien op zonder toekomst. Ze moeten hun ouders helpen op het land, passen op jongere broertjes en zusjes en halen water. Ze krijgen onvoldoende te eten en  geen opleiding. De kinderen bij Jeevan Jyot krijgen gezond te eten, kunnen wonen in een huis, hebben water, kunnen spelen met vriendjes en vriendinnetjes en krijgen goed onderwijs. Zo kunnen zij in de toekomst aan de armoede ontsnappen.

 

Waarom zorgt de overheid niet voor een goede opleiding voor alle kinderen?

De overheid investeert niet in onderwijs voor de armen. Er zijn openbare scholen maar de kwaliteit daarvan is erg laag. Vaak komen leraren niet eens opdagen. De meeste kinderen kunnen na een aantal jaren op een openbare school nog steeds niet lezen en schrijven. De overheid hecht weinig belang aan onderwijs voor de armen, sommigen zijn zelfs bang dat armen hierdoor meer gaan opkomen voor hun rechten. De mensen die het kunnen betalen sturen hun kinderen naar een (dure) privé-school. Maar de arme mensen hebben niet eens geld voor eten, laat staan voor het betalen van schoolgeld.

Jeevan Jyot is ook een privé-school maar wij vragen slechts € 1,- per maand. Zelfs dit bedrag kunnen de meeste ouders niet betalen, maar daar maken wij geen punt van. Kunnen ouders dit bedrag niet betalen, dan zijn hun kinderen toch welkom.

 

Wat geeft je de meeste voldoening?

We geven kinderen hun verloren jeugd weer terug. Bij ons kunnen zij kind zijn. We geven circa 700 kinderen een toekomst door het aanbieden van onderwijs. Veel kinderen vormen de eerste generatie in de familie die leert lezen en schrijven. Kinderen zijn de toekomst.

 

Tegen welke problemen loop je aan?

De ouders trekken vaak rond op zoek naar werk. Landbouw is in Dhandhuka nauwelijks mogelijk vanwege het extreme klimaat en het zout in de grond. Zij hebben geen vaste verblijfplaats omdat zij dagloners zijn. Hierdoor kunnen wij hen lastig benaderen en vragen hun kind(eren) naar Jeevan Jyot te sturen. De ouders zijn ook niet gewend om kinderen naar school te sturen. De kinderen zijn ook vaak nodig om te werken op het land.

Het is moeilijk om het financieel allemaal rond te krijgen. We krijgen geen enkele overheidssubsidie en worden door de Indiase overheid zelfs tegengewerkt omdat we een christelijke instelling zijn. We zijn volledig afhankelijk van sponsors. We hebben donateurs in Spanje, Duitsland en Nederland. We hebben nu een tegenvaller van € 5000,- per jaar. Via de katholieke kerk in de VS kregen we graan en olie (om te kunnen koken). De overheid heeft dit verboden en nu moeten we dit allemaal zelf kopen. Ik weet nog niet waar ik dit geld vandaan moet halen.

 

Wat heeft Jeevan Jyot in de afgelopen 25 jaar bereikt?

Veel kinderen hebben dankzij hun opleiding een goede baan gevonden, vaak in andere delen van India. Met het geld dat zij verdienen onderhouden ze hun familie in Dhandhuka. Hierdoor blijft er weinig geld over om Jeevan Jyot financieel te ondersteunen. Maar vaak proberen zij toch wel een bedrag per jaar te geven of schenken zij hun eerste salaris aan Jeevan Jyot. Een aantal kinderen van vroeger is nu onderwijzer(es) op Jeevan Jyot.

 

Jeevan Jyot is een christelijke instelling. Wat betekent dit in de praktijk?

Dagelijks bidden we met de kinderen, lezen we uit de Bijbel en zingen christelijke liederen. De kinderen op Jeevan Jyot zijn van huis uit Hindoe, maar zij leren hier veel van het christelijk geloof. Aangezien zij 10 maanden per jaar op Jeevan Jyot doorbrengen, heeft dit veel invloed op de kinderen en wat zij geloven.

 

Heb je nog een laatste boodschap voor de donateurs?

Ik ben zeer dankbaar voor alle hulp en het vertrouwen dat wij krijgen. Jullie hulp is ontzettend waardevol. Jullie hebben vertrouwen in ons en werken met ons samen. Jeevan Jyot is niet van mij alleen, het is van ons allemaal. Ik ben God dankbaar dat wij dit werk kunnen doen. We kunnen dit al heel lang volhouden ondanks vele moeilijkheden. We zijn er trots op dat er nauwelijks kinderen uitvallen. Jeevan Jyot is een teken van licht en leven. Mijn grootste wens is dat we een dependance in Ambli kunnen beginnen. De capaciteit van Jeevan Jyot is nu helemaal vol en we moeten ouders steeds vaker teleurstellen. Een kinderhuis en school in Ambli zou de kinderen daar ook een betere toekomst kunnen geven!

Donateur worden?

Voor € 6,- per maand onderhoudt u een kind in Jeevan Jyot. U helpt zo niet alleen een kind, maar geeft een heel gezin uitzicht op een betere toekomst! Meld u aan als donateur ofneem voor meer informatie contact op met Stichting Jeevan Jyot Nederland (SJJN), tel. 0345-512557 of mail naar SJJN@hotmail.com.


Bijlage 2 – Brief van Ignace

16-10-2010

 

Dear friends, Jai Isu!!

The year 2010 has been very special for us. Ghanshyam, Salvador Britto and me were invited by the church in Spain to visit them in May-June. Thanks to our sponsors in Zwolle, we could also visit our friends and sponsors in Holland. Ghanshyam was the first fruit of Jeevan Jyot who finished his studies in Jeevan Jyot. He was sponsored by a friend of us from Spain named David. It was really a beautiful and meaningful  experience for him to be in these countries. Everywhere cars, flowers, nice houses, very nice schools, good roads etc.. etc.. were amazing sights for him. Being vegetarian from his family back ground, he was finding a little  difficult to adjust to  European food. But the people were very loving and hospitable. He was highly impressed by the Christian thinking and attitudes.

The Visit of Fr. Britto was also a very meaningful and fruitful. This year he celebrated his 50th birthday and the gift of Europe and specially to Holland was a great experience. Every corner was a new experience and every person was a new book for him. For him the faith of the people was quite impressive about knowing that the people have many good human qualities and it was a beautiful experience.

And as for me, as always, I find in our friends “live the spirit of service” to others in a very special way to our poor children of Jeevan Jyot. The spirit manifested   itself when so many of them came to meet us and the presentation about Jeevan Jyot has already led to some new sponsors. The gathering was extremely productive and we were happy to meet a good number of sponsors. The presentation in Rijnsburg of John and Robert  about the activities of  Jeevan Jyot was well prepared and highly informal and was appreciated. It also provided details of the activities of  Jeevan Jyot. We also enjoyed your openness during the question time and made us feel that all of us are one with our commitment with Jeevan Jyot. May our good Lord bless all our efforts.

We do not have words to thank Stichting Jeevan Jyot Nederland for their cooperation. We would like to express our deep gratitude specially to John & Amke, Robert & Sheila, Dieuwertje & Dick,  Martina, Gideon & Margaret, Bram & Mariëtte and  all the friends for helping us during our stay with lots of love and affection.

Yes, Britto, Ghanshyam and I would like to thank you for your hospitality while our stay with you. We also would like to thank you for all your Prayers & support for Jeevan Jyot. It has been a trip which we would not forget easily. There are hundreds of images and visions now sealed in our brain from the days we were there, that after coming back are helping me to understand even better new concepts on our lives.

Now we are back to Jeevan Jyot. We have so many works with our children. I am happy to note that this year the monsoon is very good. The farmers are happy with rains. They are going to get very good crops.

Now dear friends, if you are interested to receive more information about Jeevan Jyot or about the child(ren) who are sponsored by you, please send me your email address. I will then give you more news.

With much prayers & Thanks,

Ignace