Nieuwsbrief 2008

Vorig najaar zijn Robert Boldewijn en John Zevenbergen van het bestuur van de Stichting Jeevan Jyot Nederland naar India geweest om daar het kinderhuis te bezoeken. In deze nieuwsbrief een verslag hiervan. Sinds het begin van dit jaar is het bestuur verder versterkt met Gideon Bolt, die zich graag aan u voorstelt. Tot slot vindt u in deze nieuwsbrief een samenvatting van het jaarverslag 2007 en is de nieuwe folder van Jeevan Jyot bijgevoegd.

 

Verslag bezoek aan Jeevan Jyot

Maandagochtend 22 oktober 2007 om 5.30 uur ’s ochtends staan we klaar op Leiden CS, op weg naar Schiphol. Onze reis naar India gaat van start! We vliegen via Wenen en Mumbai (het voormalige Bombai) naar Ahmedabad, de belangrijkste stad van deelstaat Gujarat. Een ontvangstcomité staat al klaar op het vliegveld en brengt ons in ongeveer 2 uur naar Dhandhuka waar Jeevan Jyot gelegen is. Zigzaggend door het drukke en chaotische verkeer, af en toe uitwijkend voor koeien die langs de weg lopen, maken we in de auto al uitgebreid kennis met Ignace, die de leiding heeft over de jongenshostel op Jeevan Jyot.

Zo’n 25 uur na ons vertrek vanaf Leiden komen we aan op Jeevan Jyot waar alle kinderen en staf verzameld zijn om ons te verwelkomen. We krijgen bloemenslingers omgehangen (dat in India gebruikelijk is bij gasten) en er wordt prachtig gezongen. Geweldig ontroerend om al die honderden kinderen bij elkaar te zien. Ook ontmoeten we Goros, die het kinderhuis in 1976 vanuit de christelijke kerk in Dhandhuka heeft opgericht, en Lesley, die leiding geeft aan de school. Ignace praat vol enthousiasme over Jeevan Jyot en “zijn” kinderen en maakt dat we ons meteen thuis voelen.

Vanaf de eerste dag hebben we een vol programma. Ze laten ons van alles zien en nemen ons overal mee naar toe, zowel op het terrein van Jeevan Jyot als daarbuiten. Elke dag weer veel nieuwe en positieve indrukken! We bezoeken de verschillende klassen van de school en praten met de leraren en de kinderen. De school is gestart met enkele leerlingen, maar inmiddels zitten er ruim 500 kinderen op school. De leraren op de school zijn zelf als kind hier ook naar school gegaan en hebben daarna een opleiding gevolgd tot onderwijzer. De jongste kinderen zijn vier en de oudste zestien als ze van school af gaan. De kinderen werken hard op school, maar er wordt ook veel gesport. Sommige kinderen studeren daarna nog verder op kosten van Jeevan Jyot. We horen dat op dit moment 12 oud-leerlingen een hogere technische beroepsopleiding volgen en er zelfs 6 aan de universiteit studeren (voor arts, leraar en ingenieur). Deze kinderen zouden zonder Jeevan Jyot geen kans hebben gehad op goed basisonderwijs, laat staan dat ze hadden kunnen gaan studeren!

Een groot deel van de kinderen die op Jeevan Jyot naar school gaan, woont er ook. Vaak is er geen dagelijks vervoer naar de dorpen waar ze vandaan komen of zijn hun ouders tijdelijk weggetrokken op zoek naar werk. Ouders wordt een kleine bijdrage gevraagd van 1 rupee (1,5 eurocent) per dag. Voor veel ouders is dat bedrag al te groot en zij hoeven dat dan niet te betalen. De kinderen hebben heel weinig bezittingen. Alles past in één koffer of tas. Ignace laat ons de hostel zien waar de jongens eten en slapen. De grotere kinderen maken het eten klaar en delen het uit. We zijn onder de indruk hoe georganiseerd dat gaat zonder enige bemoeienis van volwassenen. De discipline van de kinderen hier is erg groot, dat zou in Nederland toch een stuk rommeliger verlopen. In de hostel slapen de kinderen op een matje op de grond bij elkaar in grote ruimten. Ook hier weinig luxe, maar na een drukke en intensieve schooldag zijn de kinderen zo moe dat ze toch snel in slaap vallen.

Op het terrein is ook een koeienstal (die vanuit Nederland is gefinancierd) en een stuk weiland waar een paar koeien en buffels kunnen grazen. De melk die de koeien geven wordt aan de kinderen gegeven. [singlepic id=25 w=600 h=450 float=]Er is ook een stukje land dat wordt bewerkt. De omstandigheden voor landbouw zijn alleen niet goed. Het is een groot deel van het jaar erg droog en heet (oplopend tot 450 C) en irrigatie hebben ze niet. Tijdens de moesson valt er dan weer zoveel regen dat er vaak overstromingen zijn. Twee uitersten dus. Bovendien zit er veel zout in de grond, waardoor er maar weinig gewassen kunnen groeien. Een aantal jaren geleden is met geld uit Nederland een tractor aangeschaft om het land beter te kunnen bewerken. Sommige kinderen zorgen voor de koeien, anderen werken op het land, maken de school schoon of werken mee in de keuken. Dit doen zij allemaal na schooltijd. We zijn onder de indruk dat al het werk op Jeevan Jyot door de kinderen zelf wordt gedaan. Er is niet het geld om aparte schoonmakers, koks of afwassers in dienst te nemen. De kinderen doen het graag. Als ze thuis zouden wonen, zouden ze alleen maar moeten werken en helemaal niet naar school kunnen gaan.

We ontdekken dat op Jeevan Jyot ook veel aandacht is voor cultuur. In de week dat wij er zijn, wordt verschillende keren opgetreden. De kinderen zingen liedjes, laten traditionele Indiase dansen zien en spelen toneel. Erg leuk om mee te maken hoe enthousiast en vrolijk de kinderen steeds weer zijn. Ze hebben hier geen tv, geen computer games en vrijwel geen speelgoed. Toch vermaken ze zich heel goed en zijn ze gelukkig. Ze hoeven niet de hele dag te werken zoals thuis maar hebben tijd om samen te spelen.

Goros en Ignace laten ons ook wat van India zien buiten de muren van Jeevan Jyot. Ze nemen ons verschillende keren mee naar de dorpen in de buurt waar de kinderen vandaan komen. Het is schokkend om de armoede hier te zien. [singlepic id=26 w=600 h=450 float=]De meeste ouders hebben nauwelijks bezittingen en wonen in kleine stoffige hutjes, vaak met grote families bij elkaar. Als ze geluk hebben, hebben ze wat koeien of buffels, waar ze dan letterlijk tussen in wonen (een scheiding tussen woning en stal is er nauwelijks). Ondanks de enorme armoede zijn de mensen positief ingesteld en worden we overal heel hartelijk ontvangen. Ouders zijn blij en dankbaar dat hun kinderen op Jeevan Jyot naar school kunnen gaan. Aangezien landbouw in dit gebied erg moeilijk is, trekken veel ouders weg naar grotere steden op zoek naar werk. Het is voor hen dan geruststellend te weten dat er op Jeevan Jyot goed voor hun kinderen wordt gezorgd.

Ook bezoeken we Ambli, een gebied op ongeveer 35 km afstand van Dhandhuka. Hier heeft Jeevan Jyot een stuk land gekocht met de bedoeling een dependance te starten. De school en hostel in Dhandhuka zitten nu helemaal vol en Ignace moet steeds vaker ouders teleurstellen. Daarom willen ze graag uitbreiden in Ambli. Ze willen beginnen met de bouw van een hostel voor de kinderen uit de omgeving van Ambli zodat zij minder ver van hun ouders vandaan wonen. In eerste instantie kunnen de kinderen dan scholen in de buurt bezoeken. Aangezien de kwaliteit van deze scholen erg laag is (leraren komen vaak niet opdagen, de school is soms zonder reden een lange periode dicht) wil Ignace daar dan al snel ook bijles gaan geven en het liefst over niet al te lange tijd ook hier een eigen school starten net zoals ze in Dhandhuka hebben gedaan. Aangezien het een christelijke school is krijgen ze van de (hindoeïstische) Indiase overheid geen enkele subsidie en zijn ze voor hun inkomsten volledig afhankelijk van giften uit het buitenland.

Na een hele leuke en intensieve week, breekt zondag al weer onze laatste dag aan. We staan vroeg op want om 7.00 uur begint de kerkdienst. Deze wordt elke week gehouden op Jeevan Jyot. De kerkdienst is een vrolijke en kleurrijke bijeenkomst. Ook al kunnen we het Gujarati – de lokale taal die hier wordt gesproken – niet verstaan, het is toch prachtig om mee te maken. De rest van de dag is er sportdag. Deze wordt een paar keer per jaar georganiseerd en verschillende scholen uit de regio doen hier aan mee. Na de prijsuitreiking, krijgen alle kinderen nog een kadootje. Voor ons is dan al weer het moment van afscheid nemen aangebroken. Na een hele mooie en indrukwekkende week valt het niet mee om weer afscheid te moeten nemen van de enthousiaste leraren en al die lieve kinderen op Jeevan Jyot. We zullen ze gaan missen!

Nieuwe folder

Tijdens het bezoek aan India hebben we een heleboel foto’s gemaakt en veel gefilmd. Dit materiaal is gebruikt voor het maken van een fotoalbum en een korte film over Jeevan Jyot. Wanneer mensen geïnteresseerd zijn in het fotoalbum of de film, kunnen zij altijd contact opnemen met het bestuur. Ook zijn de foto’s gebruikt voor het maken van een nieuwe folder. Deze is bijgevoegd. We willen alle donateurs graag uitnodigen deze folder te geven aan iemand in hun omgeving die mogelijk ook geïnteresseerd is in het steunen van Jeevan Jyot.

Voor nieuwe donateurs is de vaste bijdrage verhoogd van € 5,75 naar € 6,00 per maand, dit in verband met gestegen kosten van levensonderhoud in India. Voor dit bedrag kan één kind een maand lang gevoed worden en onderwijs krijgen. Als huidige donateurs hun bijdrage eveneens willen verhogen naar € 6,00 per maand, zijn we daar natuurlijk ook erg blij mee!

Oproep website!

We krijgen als bestuur soms de vraag of Jeevan Jyot ook een eigen website heeft. Helaas is dit (nog) niet het geval. We zouden dat graag willen, maar hebben daar zelf niet de kennis en mogelijkheden voor. Wij willen daarom een oproep doen aan mensen die ervaring hebben met het maken van websites en die zich voor Jeevan Jyot zouden willen inzetten, om zich hiervoor bij ons te melden. Het zou natuurlijk geweldig zijn als we iemand zouden kunnen vinden die enthousiast is om hier (samen met ons) mee aan de slag te gaan!

Een nieuw bestuurslid

Mijn naam is Gideon Bolt. Ik ben 36 jaar, getrouwd en ik heb twee kinderen: een zoontje van 5 en een dochtertje van 1 (zie foto). Ik ben als universitair docent werkzaam op de Universiteit Utrecht. Mijn expertise ligt op het terrein van de volkshuisvesting. Ik ben vooral geïnteresseerd in de vraag hoe tegenstellingen tussen arm en rijk en tussen autochtoon en allochtoon zich vertalen op de woningmarkt. Verder doe ik onderzoek naar hoe (probleem)buurten zich ontwikkelen. In Culemborg ben ik al een aantal jaren actief in de plaatselijke Kerk In Actie – groep. Onze taak is om tijdens kerkdiensten aandacht te vragen voor tal van projecten van Kerk in Actie over de hele wereld. Nu ik bestuurslid geworden ben van Jeevan Jyot, biedt me dat de kans om me te storten op één heel concreet project. Jeevan Jyot spreekt me aan omdat het een heel effectief middel is om kinderen die in armoede opgroeien zicht te geven op een betere toekomst. Ik ben blij dat onze stichting daaraan kan bijdragen op een zodanige manier dat er nauwelijks geld op gaat aan onze eigen kosten.

 

Samenvatting Jaarverslag 2007

De totale inkomsten in 2007 bedroegen € 15.883, wat een stijging van 10% inhoudt ten opzichte van 2006 toen er € 14.375 binnenkwam. Ongeveer de helft van de inkomsten is door vaste donateurs via het financieel adoptieplan opgebracht, namelijk € 7830. Dat is iets minder dan in 2006 waarin € 8316 (58% van de inkomsten) door vaste donateurs werd ingebracht. Zo’n 30% van de totale inkomsten in 2007 betrof directe particuliere giften, namelijk € 4766. Dat is ongeveer hetzelfde bedrag als in 2006. Naast deze giften hebben we in 2007 bijdragen mogen ontvangen van de diaconie van de Gereformeerde Kerk in Rijnsburg en de Hervormde Kerk in Culemborg. In vergelijking tot 2006 is de bijdrage vanuit de kerken fors hoger. Een deel van het geld dat in 2007 is binnengekomen is bestemd voor het Ambli-project (zie ook bovenstaand reisverslag). Mocht u de volledige tekst van het Jaarverslag 2007 willen ontvangen, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat op Pinksterbloem 82, 4102 KD te Culemborg, tel. 0345-512557 (Margreeth van den Dool) of mailen naar SJJN@hotmail.com.

Met vriendelijke groeten van het SJJN-bestuur: Margreeth van den Dool, Dieuwertje Verschoor, Robert Boldewijn, Gideon Bolt, John Zevenbergen en Amke Zevenbergen. 
 

Wilt u voortaan liever uw nieuwsbrief per e-mail ontvangen? U kunt uw e-mailadres mailen naar: SJJN@hotmail.com