Dhandhuka danst

Dinsdag 26 januari 2016 was het Republiek’s dag in India. Dat kon in Dhandhuka niet voorbij gaan zonder plechtige ceremonie (vlag hijsen, volkslied zingen, Gujarati lied zingen) en feestelijke activiteiten. Er werden gedichten voorgedragen van nationale volksdichters, wijsheden van Mahatma Gandhi gelezen en er werd parada gelopen. Maar natuurlijk werd er ook gedanst. Een aantal groepen (standards) hadden dansen ingestudeerd. Een groep oudere meisjes liet zelfs een Adivasi dans zien met bijbehorende kleding. Dat is een dans uit het Zuiden van Gujarat, waar veel adivasi’s (inheemsen) wonen. Klik hier voor een impressie:  Adivasi dans in Dhandhuka

Dhandhuka 26 01 2016 067